Nieuwe (over)buren

vr 13 jan 2017 om 15:29 door jan

De Vlaamse Overheid kocht recent 15 hectare aan de noordzijde van Ryckevelde. Sinds 10 januari werkt het Agentschap voor Natuur en Bos aan de inrichtingswerken in dit stadsrandbos op een boogscheut van Brugge en recht tegenover onze kwekerij.

Zomereik, beuk, haagbeuk, lijsterbes, meidoorn, hazelaar, sleedoorn, sporkehout

Sommige gronden worden beplant met inheemse boomsoorten zoals zomereik, beuk en haagbeuk. Andere percelen ingezaaid met zomereik, beuk en lijsterbes en mogen op een meer spontane wijze verbossen.

Nieuwe houtkanten met meidoorn, hazelaar, sleedoorn en sporkehout zullen zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor vogels. De nieuwe poelen en grachten zullen een aantrekking vormen voor heel wat waterleven zoals kikkers, salamanders en libellen.

Langs de Maleleie komt een nieuwe dreefmet een 28-tal zomereiken.

Leerlingen van het Land- en Tuinbouwinstituut van Oedelem komen enkele dagen mee planten. Ze zullen ook de bos- en natuurontwikkeling mee opvolgen en gebruiken in de lessen natuur- en milieuoriëntatie.

Ryckevelde is een van de drukst bezochte natuurgebieden van West-Vlaanderen. Er zijn de voorbije jaren ook veel inspanningen geleverd voor de recreant: fietsers, ruiters, joggers, hondenzone met zwemvijver,speelzone.

fotodagboek

19 februari 2017

18 januari 2017

december 2016

Populierendreef rooien

Populierendreef rooien

kant kwekerij

kant kwekerij